Skip to main content

Vergoedingen en limieten

Omwisseling

StormGain crypto-handelscommissies

Commissies voor stortingen met bankpassen

ValutaCommissie voor stortingenMin. commissieMin. stortingsbedragMax. stortingsbedrag
USD5%10 USD50 USD20 000 USD
EUR5%10 USD50 EUR20 000 EUR
AUD5%10 USD70 AUD50 000 AUD
CHF5%10 USD50 CHF20 000 CHF
CZK5%10 USD1000 CZK1 000 000 CZK
DKK5%10 USD350 DKK200 000 DKK
GBP5%10 USD40 GBP20 000 GBP
HUF5%10 USD15 000 HUF20 000 000 HUF
KRW5%10 USD60 000 KRW100 000 000 KRW
ILS5%10 USD200 ILS100 000 ILS
NOK5%10 USD500 NOK500 000 NOK
NZD5%10 USD80 NZD50 000 NZD
PLN5%10 USD200 PLN200 000 PLN
RUB5%10 USD3000 RUB10 000 000 RUB
SEK5%10 USD500 SEK500 000 SEK
TRY5%10 USD300 TRY500 000 TRY
ZAR5%10 USD800 ZAR1 000 000 ZAR

Cryptostortingen/-opnames

ValutaMin. stortingsbedragStortingskostenMin. opnamebedragVaste opnamevergoeding*Bijkomen­deopname­vergoeding
USDT1 USDT0.00%50.0 USDT50.1%
BTC0.0002 BTC0.00%0.0059 BTC0.00060.1%
BCH0.006 BCH0.00%0.15 BCH0.000390.1%
ETH0.01 ETH0.00%0.3 ETH0.0140.1%
LTC0.03 LTC0.00%0.8 LTC0.00180.1%
XRP7 XRP0.00%240.0 XRP0.3710.1%

*De voorwaarden kunnen worden gewijzigd afhankelijk van de marktsituatie

Sepa-transfer opnamecommissies
(alleen voor EU-landen)

ValutaOpnamecommissieValutawisselprovisieMin. opnamebedragMax. opnamebedrag
BTC0,1%5%150 EUR10 000 EUR
ETH0,1%5%150 EUR10 000 EUR