Skip to main content

Kryptowalutowe sygnały handlowe

Podejmuj decyzje dotyczące handlu kryptowalutami na podstawie sygnałów handlowych StormGain. Każdy sygnał kupna lub sprzedaży ma dwa główne wskaźniki — rentowność i prawdopodobieństwo — ułatwiające podejmowanie słusznych decyzji.

Sygnały są dostępne za darmo po zarejestrowaniu się
Kryptowalutowe sygnały handlowe
iphone screenshot

Wbudowane instrumenty zarządzania ryzykiem

Każdy sygnał handlowy ma domyślne parametry zleceń Stop Loss (zamknij transakcję przy stracie X) i Take Profit (zamknij transakcję przy zysku X) dostępne do opcjonalnego użycia.

Dostępne są również opcje Zwiększ i Zwiększ automatyczne, pozwalające zwiększyć kwotę inwestycji, gdy trend jest korzystny dla otwartej pozycji.

Handluj kryptowalutami na podstawie analizy technicznej

Podejmuj decyzje handlowe, testuj hipotezy i planuj transakcje na podstawie danych od profesjonalnych traderów. Sygnały oparte są na analizie wskaźników technicznych.
checkbox icon

Use the trading signals to keep up with the current trends and trade according to the market.

Checkbox icon

Trading signals have Take Profit & Stop Loss settings to help you manage risks.

Checkbox icon

Available on any device, including the extended version in the Telegram channel.

Checkbox icon

Trading signals are automatically corrected based on the asset's current price.

Często zadawane pytania dotyczące sygnałów kryptowalutowych

Czym są kryptowalutowe sygnały handlowe dla StormGain?

Nasze sygnały kryptowalutowe to gotowe rozwiązanie handlu kryptowalutami. Wszyscy traderzy muszą wybrać swój wolumen handlu i dźwignię. Rozwiązanie zawiera zalecenia dotyczące kierunku transakcji, ceny wejścia oraz parametrów zleceń Take Profit i Stop Loss. Ta funkcja jest dostępna tylko w naszej aplikacji mobilnej.

Jeśli chcesz z niej skorzystać, po prostu wybierz opcję „Z sygnałami” w zakładce „Handel”.

Wyświetlona zostanie lista instrumentów, dla których obecnie dostępne są gotowe sygnały handlowe. Dostępne instrumenty są oznaczone specjalną ikoną.

Aby użyć sygnału, po prostu dotknij lub kliknij żądaną kryptowalutę. Otwarte zostanie okno transakcji.

Jak używać kryptowalutowych sygnałów handlowych

Aby użyć sygnału, po prostu dotknij lub kliknij żądaną kryptowalutę. Otwarte zostanie okno transakcji.

Następnie dotknij lub kliknij odpowiedni przycisk sygnału. W przykładzie przedstawiony jest to „Sygnał kupna”.

Aby użyć sygnału do otwarcia transakcji lub wprowadzić zmiany jej parametrów domyślnych, kliknij przycisk „Użyj sygnału”. Otwarte zostanie okno dialogowe.

Możesz zmienić kwotę inwestycji lub dźwignię finansową, dotykając lub klikając odpowiednią zakładkę w StormGain.

Poziomy zleceń Take Profit i Stop Loss zostaną automatycznie przeliczone na podstawie parametrów wejściowych transakcji. Następnie dotknij lub kliknij przycisk „Potwierdź zakup (sprzedaż) po cenie”.

Jaki jest wskaźnik prawdopodobieństwa kryptowalutowych sygnałów handlowych?

Prawdopodobieństwo wymagane do osiągnięcia rentownego sygnału wynosi około 65%–75%, w zależności od ogólnej sytuacji na rynku kryptowalut i konkretnej kryptowaluty. Sygnały są generowane za pomocą analizy technicznej. Aby osiągnąć zysk, należy wybierać sygnały o większym prawdopodobieństwie.

Jak zarządzać ryzykiem przy użyciu kryptowalutowych sygnałów handlowych

Aby zarządzać ryzykiem podczas korzystania z sygnałów kryptowalutowych, utwórz zlecenie Stop Loss dla każdej otwartej pozycji. Możesz to zrobić w obszarze potwierdzenia podczas otwierania pozycji, wybierając opcję Stop Loss.

Możesz również utworzyć zlecenie Stop Loss dla pozycji, które zostały już otwarte. Ustawiaj zlecenia Stop Loss w USDT i cenach kryptowalut.

Możesz ustawić zlecenie Stop Loss jako stałą część początkowej kwoty inwestycji. Na przykład można ustawić zakresy 5%–10%, 15%–20% i więcej. W ten sposób możesz zarządzać ryzykiem we wszystkich swoich transakcjach.

Dla których kryptowalut StormGain oferuje sygnały?

Dostępne są kryptowalutowe sygnały handlowe StormGain dotyczące następujących kryptowalut:

  • ETHBTC
  • ETHUSDT
  • BTCUSDT
  • LTCUSDT
  • LTCBTC
  • XRPUSDT
  • BCHUSDT
  • DASHBTC

Jak uzyskać dostęp do kryptowalutowych sygnałów handlowych w usłudze Telegram

Aby uzyskać dostęp do naszych kryptowalutowych sygnałów handlowych w usłudze Telegram, kliknij przycisk „Uzyskaj dostęp do bota Telegram” nad sekcją FAQ, wprowadź swój adres e-mail i sprawdź skrzynkę odbiorczą, aby wyszukać odpowiednią wiadomość.

Zobacz więcej Ukryj więcej

Wypróbuj sygnały handlowe StormGain