Skip to main content

Zaproś znajomych i zarabiaj!

Zarabianie 15% od wszystkich opłat za pośrednictwo wnoszonych przez znajomych jest proste:

 • Zarejestruj się

  Zarejestruj się

  Zarejestruj się i uzyskaj osobisty link polecający.

 • Udostępnij link znajomym

  Udostępnij link znajomym

  Zaczynasz zarabiać, gdy tylko Twoi znajomi zarejestrują się i rozpoczną handel!

 • Śledź swoje wyniki

  Śledź swoje wyniki

  Śledź swoje wyniki i kwoty płatności na osobistym koncie na platformie.

Zasady uczestnictwa w programie Zaproś znajomego

Jaki jest cel programu Zaproś znajomego?

Ten program stworzono jako sposób podziękowania klientom, którzy korzystają z naszej platformy i polecają ją swoim znajomym.

Jak mogę wziąć udział w programie?

Aby wziąć udział w programie i otrzymywać wynagrodzenie za zapraszanie znajomych, musisz:

 1. Mieć aktywne konto StormGain
 2. Zalogować się na platformę handlową
 3. Przejść do zakładki „Zaproś znajomego” na platformie, skopiować link polecający i udostępnić go osobom, które chcesz zaprosić na platformę

  Stormgain app screenshotStormgain app screenshot
 4. Gdy tylko pierwszy nowy klient zarejestruje się w StormGain przy użyciu linku, automatycznie staniesz się uczestnikiem programu

Za co płaci się uczestnikom?

Uczestnicy programu otrzymują 15% od prowizji transakcyjnej uiszczanej przez klientów, którzy zarejestrowali się przy użyciu linku-zaproszenia.

Jako okres jest stosowany do obliczania aktywności handlowej zaproszonych przeze mnie osób?

Jeśli inni klienci użyją Twojego linku do zarejestrowania się, będziesz otrzymywać płatność za całą aktywność handlową zaproszonych przez Ciebie osób, bez limitu czasu.

Ilu znajomych można zaprosić w ramach programu Zaproś znajomego?

Nie ma ograniczeń co do liczby znajomych, których można zaprosić.

Kiedy otrzymam płatność?

Wszelkie należne płatności są naliczane na rachunku handlowym zapraszającego klienta (USDT) w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego.

Jak mogę się dowiedzieć, ile osób zarejestrowało się za pomocą mojego linku?

Aby dowiedzieć się, ile osób zarejestrowało się na platformie za pomocą Twojego linku, po prostu sprawdź zakładkę „Zaproś znajomego” na platformie StormGain. W tej zakładce wyświetlana jest łączna liczba klientów, którzy zarejestrowali się za pomocą Twojego linku.

Jak mogę się dowiedzieć, ile zarobię za mój udział w programie?

By dowiedzieć się, ile otrzymasz na koniec bieżącego miesiąca za udział w programie „Zaproś znajomego”, po prostu sprawdź zakładkę „Zaproś znajomego” na platformie StormGain. Zakładka ta zawiera szczegóły dotyczące kwot, które mają zostać zapłacone pod koniec bieżącego miesiąca.

Jak często aktualizujecie informacje o należnym wynagrodzeniu na moim koncie?

Informacje o należnych kwotach aktualizujemy raz na 24 godziny o godzinie 21:00 GMT

Dalsze postanowienia:

 1. StormGain Limited zastrzega sobie prawo do zmiany warunków programu w dowolnym momencie.
 2. StormGain Limited zastrzega sobie prawo do wyłączenia rachunku klienta z uczestnictwa w programie bez wyjaśnień oraz do usunięcia wszelkich nagród już uzyskanych przez takiego klienta.
 3. Jeden klient nie może utworzyć wielu rachunków w celu uczestnictwa w programie. W przypadkach stwierdzenia, że jeden klient utworzył kilka rachunków z zamiarem uczestniczenia w programie, klient ten zostanie niezwłocznie pozbawiony prawa udziału w programie „Zaproś znajomego”, a całe wynagrodzenie uzyskane przez takiego klienta automatycznie przepada.

Wygeneruj link polecający