Skip to main content

Tokenizowane akcje i towary

Gold logo
Silver logo

Handluj najpopularniejszymi kontraktami pochodnymi: tokenizowanymi akcjami i towarami. Wykorzystaj StormGain, aby rozszerzyć swój portfel inwestycyjny i uzyskać większy zysk z handlu na rynku.

Towary tokenizowane

Zobacz wykresy cen towarów tokenizowanych na żywo. Ceny złota i srebra w walucie Tether (USDT) na StormGain.com

Czym są aktywa tokenizowane?

Tokenizowane akcje i towary to kontrakty pochodne, których wartość odpowiada wartości konkretnego aktywa bazowego, takiego jak akcje Google, złoto lub ropa naftowa. Kiedy cena instrumentu bazowego wzrasta lub spada, to samo dzieje się z ceną jego kontraktu pochodnego. Handel tokenizowanymi akcjami i towarami może zatem generować zyski w takim samym stopniu jak tradycyjne aktywa.

Użyj aktywów krypto, by kupić stabilne tokeny