Skip to main content
Chỉ số tiền mã hóa 10.0

Chỉ số tiền mã hóa 10.0 của chúng tôi là chỉ số tiền mã hóa có rổ chứa 10 đồng tiền có mức vốn hóa thị trường cao nhất trong hệ sinh thái blockchain: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Eos, Cardano, Monero và Bitcoin SV. Giá trị tích lũy của những đồng tiền này tương đương khoảng 80% giá trị toàn bộ thị trường tiền mã hóa. Mỗi đồng tiền thành phần có trọng số tỷ lệ thuận với mức độ biến động của nó, trong đó các đồng tiền dễ biến động hơn nhận được trọng số cao hơn trong chỉ số này. 

Đặc trưng của chỉ số này là có mức độ biến động cao so với các đồng tiền mã hóa tiêu chuẩn khác và có thể dịch chuyển nhiều hơn so với các đồng tiền cấu thành nên nó trong một khoảng thời gian ngắn. Giá trị cơ sở của chỉ số này là 1000.

Quote
-
Thay đổi (24h)
-
live
24 hour volume
-
-
7 day volume
-
-
30 day volume
-
-

Сайт та всі послуги StormGain доступні також українською мовою.

Перейти