Skip to main content

Kiếm lên tới 12% lãi từ tiền nạp của bạn

Biến tài sản thành lợi nhuận với lãi suất hàng năm lên tới 12% khi bạn giao dịch với StormGain.

Loyalty status
Lãi suất hàng năm
Standard
Không
Gold
3%
Platinum
4%
Diamond
8%
VIP
10%
VIP 2
11%
VIP 3
12%

Giao dịch tiền mã hóa nhiều hơn để kiếm nhiều lãi hơn

Tỷ lệ lãi suất hàng năm phụ thuộc vào trạng thái khách hàng thân thiết của bạn.
Phương thức áp dụng chương trình
GIỮ (HODL) TIỀN AN TOÀN

Nhúng 6 ví tiền mã hóa

Nơi lưu trữ an toàn cho tiền mã hóa của bạn. Xem cách chúng tôi bảo vệ tiền mã hóa của bạn.

Câu hỏi thường gặp về Chương trình lãi suất tiền nạp

How can I earn 12% annual interest on my funds?

"Chương trình lãi suất tiền nạp" sẽ kích hoạt ngay khi bạn đạt được trạng thái cao hơn hạng Tiêu chuẩn trong chương trình khách hàng thân thiết. A client's loyalty status determines the interest rate they receive.

What is the duration of the programme? For how long will this interest rate be applied?

Interest is applied 30 days from the start of the programme.

How much interest is applied? Do I need to hold funds in a particular cryptocurrency?

The total interest to be paid is calculated based on the overall balance on all accounts minus funds involved in trading and bonus funds accrued at the end of the day. Interest is calculated on the account's total balance every day at 21:00 GMT.

What happens if my status rises during the programme?

If your status changes within 30 days of accruing interest, the interest rate applied will be changed accordingly, starting from the day your status changes until the end of the programme.

When will I receive my interest payout?

All interest accrued by the client is paid out in one payment 30 days from the date interest begins to accrue. Tiền lãi sẽ được trả bằng USDT và được chuyển vào tài khoản USDT của khách hàng.

Logo Coinmarketcap

CoinMarketCap xếp hạng StormGain là nhà cung cấp lãi suất số 1 dành cho các nhà giao dịch tiền mã hóa

Blockchain Association (Hiệp hội Blockchain) nằm trong Ủy ban Tài chính

Thành viên của Blockchain Association (Hiệp hội Blockchain) thuộc Ủy ban Tài chính

Logo tờ The European

Tờ The European xếp hạng StormGain là Nền tảng giao dịch và trao đổi tiền mã hóa của năm

Kiếm tiền lãi chỉ sau 4 bước

Biểu tượng đăng ký

Đăng ký trên ứng dụng hoặc nền tảng web.

Biểu tượng nạp tiền

Giao dịch để đạt trạng thái Vàng trở lên.

Biểu tượng lãi tiền nạp

Nhận lãi tiền nạp của bạn sau 30 ngày.

Biểu tượng ví

Tiền lãi sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch USDT của bạn.

Tiền lãi được ghi có hàng ngày vào tổng số dư còn lại của tất cả các tài khoản, ngoại trừ tiền đã được sử dụng trong giao dịch và các khoản tiền thưởng cuối ngày. Tiền lãi này được thanh toán bằng tiền thu được từ Phí hoa hồng Qua đêm (Swaps) mà mọi nhà giao dịch trong nền tảng chi trả (14% hàng năm).

*Giới hạn: Số tiền lãi tối đa mà bạn có thể nhận được là 50.000 USDT.

Nhận lãi bảo đảm cho khoản tiền nạp của bạn