Skip to main content
Chỉ số tiền mã hóa 3.0

Chỉ số tiền mã hóa 3.0 của chúng tôi là chỉ số tiền mã hóa có rổ chứa 3 đồng tiền có mức vốn hóa thị trường cao nhất trong hệ sinh thái blockchain: Bitcoin, Ethereum và Ripple. Mỗi đồng tiền có trọng số như nhau trong chỉ số này (33,3%). Giá trị tích lũy của những đồng tiền này tương đương hơn 70% giá trị toàn bộ thị trường tiền mã hóa.

Giá trị của chỉ số này được tính toán và cập nhật theo thời gian thực và giá trị cơ sở của nó là 300. Index-1 là chỉ số được khuyên dùng khi có một lượng lớn tin tức ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành tiền mã hóa nói chung.

Quote
-
Thay đổi (24h)
-
live
24 hour volume
-
-
7 day volume
-
-
30 day volume
-
-

Сайт та всі послуги StormGain доступні також українською мовою.

Перейти