Skip to main content

Cách rút tiền

Bạn có thể rút tiền bằng cách chuyển tiền sang một ví tiền mã hóa hiện có.

Bạn có thể tìm thấy một danh sách đầy đủ các loại tiền mã hóa có sẵn để rút, cũng như mức hoa hồng liên quan, trên trang Phí và Hạn mức.

Cuộn xuống để biết thêm thông tin
Bước 1/3

Chọn ví

 • Máy tính để bàn
 • Điện thoại di động
Video select wallet
Video select wallet
 1. Mở tài khoản trong ứng dụng
 2. Chuyển tới mục "Ví" và chọn loại tiền mã hóa để chuyển
 3. Chọn "Rút tiền"
Bước 2/3

Chuyển tiền mã hóa

 • Máy tính để bàn
 • Điện thoại di động
Video transfer
Video transfer
 1. Dán địa chỉ ví hoặc quét mã QR của ví
 2. Chọn số tiền cần chuyển
 3. Chọn "Rút tiền"
 4. Nhập mã cho xác thực 2 yếu tố (SMS hoặc Google Authenticator)

Xin chúc mừng!

LƯU Ý:

1) BẠN PHẢI CHUYỂN TỐI THIỂU 50 USDT (HOẶC MỨC TƯƠNG ĐƯƠNG BẰNG LOẠI TIỀN MÃ HÓA KHÁC)

2) LOẠI TIỀN MÃ HÓA ĐÓ PHẢI KHỚP VỚI TIỀN MÃ HÓA CỦA VÍ

Nếu số tiền thấp hơn 50 USDT, tiền sẽ không được ghi có vào tài khoản của bạn. Tìm hiểu thêm trên trang Phí và Hạn mức. Địa chỉ này chỉ dành cho Omni USDT. Bạn chỉ có thể gửi Omni USDT đến địa chỉ nạp tiền này. Việc gửi bất kỳ loại tiền tệ nào khác đến địa chỉ này có thể dẫn đến mất khoản tiền nạp.

Truy cập nền tảng giao dịch web hoặc tải xuống ứng dụng di động