Skip to main content

Ví tích hợp sẵn để giữ và
trao đổi các tài sản của bạn

6 ví tiền mã hóa

Nạp các loại tiền mã hóa
phổ biến nhất

Đăng ký nhanh

Chỉ mất 5 giây
để đăng ký

Xác thực 2 yếu tố

Bảo mật tài khoản của bạn là
ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Ví lạnh

Ví lạnh để lưu trữ
tiền mã hóa của bạn

Ví tiền mã hóa StormGain

Ví tích hợp của StormGain là cách đơn giản để bảo mật, quản lý và trao đổi tiền của bạn mọi lúc mọi nơi. Tất cả những gì bạn cần làm là hoàn tất đăng ký và nạp tài sản!

Tất cả tài sản số của bạn ở một nơi

Tất cả tài sản số của bạn
ở một nơi

Bạn có thể truy cập nhanh tất cả tài sản tiền mã hóa của mình - BTC, ETH, BCH hay bất kỳ tài sản nào khác - vì tất cả đều được lưu trữ ở một nơi.