Skip to main content

Chương trình khách hàng thân thiết

Nhận cấp độ trạng thái và tận hưởng các điều khoản và điều kiện đặc biệt!
Standard Gold Platinum Diamond VIP VIP 2 VIP 3
Yêu cầu


Tổng giá trị của tất cả tiền tương đương bằng USDT
<499
USDT
>499
USDT
>1499
USDT
>4 999
USDT
>9 999
USDT
>49 999
USDT
>99 999
USDT
Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái
Khối lượng giao dịch và trao đổi
Không >150 000
USDT
>750 000
USDT
>2 250 000
USDT
>7 500 000
USDT
>15 000 000
USDT
>75 000 000
USDT
Lợi ích


Bạn sẽ nhận được tiền thưởng cho mỗi khoản tiền nạp khi trạng thái của bạn vẫn đang hoạt động. Tiền thưởng có thể được sử dụng để giao dịch, nhưng không thể rút. Tất cả lợi nhuận kiếm được đều thuộc về bạn.
Thưởng nạp tiền
?
Không 5% 8% 12% 15% 18% 20%
Hưởng chiết khấu khi mở giao dịch. Chiết khấu được áp dụng trong toàn bộ khoảng thời gian mà bạn có cấp độ trạng thái.
Chiết khấu hoa hồng giao dịch
?
Không 5% 8% 15% 20% 30% 40%
Phí hoa hồng được tính khi chuyển đổi tiền mã hóa.
Hoa hồng trao đổi
?
0.095% 0.085% 0.08% 0.075% 0.07% 0.065% 0.06%
Tiền lãi từ tiền nạp của bạn sẽ được tính vào tổng số tiền trong các ví của bạn trong 30 ngày. Sau khoảng thời gian này, tiền lãi sẽ được chi trả.
Lãi suất hàng năm
?
Không 3% 4% 8% 10% 11% 12%
Coinmarket logotype company
CoinMarketCap xếp hạng StormGain là nhà cung cấp lãi suất số 1 cho các nhà giao dịch tiền mã hóa
Block chain logotype company
Financial commission logotype company
Thành viên của Hiệp hội Blockchain thuộc Ủy ban tài chính

Kiếm thêm lợi nhuận với chương trình khách hàng thân thiết.