Skip to main content

Chương trình khách hàng thân thiết

Nhận trạng thái để được hưởng các điều khoản và điều kiện đặc biệt!
Standard Gold Platinum Diamond VIP VIP 2 VIP 3
Yêu cầu


Khối lượng giao dịch và trao đổi
Không >150,000
USDT
>750,000
USDT
>2,250,000
USDT
>7,500,000
USDT
>15,000,000
USDT
>75,000,000
USDT
Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái
Lợi ích


Bạn sẽ nhận được tiền thưởng cho mỗi khoản tiền nạp khi trạng thái của bạn vẫn đang hoạt động. Tiền thưởng có thể được sử dụng để giao dịch, nhưng không thể rút. Tất cả lợi nhuận kiếm được đều thuộc về bạn.
Thưởng nạp tiền
?
Không 5% 8% 12% 15% 18% 20%
Phí hoa hồng được tính khi chuyển đổi tiền mã hóa.
Hoa hồng trao đổi
?
0.095% 0.085% 0.08% 0.075% 0.07% 0.065% 0.06%
Cloud Miner giúp bạn có thể khai thác BTC trên các máy chủ StormGain. Kích hoạt công cụ Cloud Miner cứ 4 giờ một lần và rút tiền về ví khi bạn đào được số BTC tương đương tối thiểu 10 USDT.
Tốc độ đào
?
×0.5 ×1 ×3 ×12 ×38 ×86 ×530
Logo Coinmarketcap

CoinMarketCap xếp hạng StormGain là nhà cung cấp lãi suất số 1 dành cho các nhà giao dịch tiền mã hóa

Blockchain Association (Hiệp hội Blockchain) nằm trong Ủy ban Tài chính

Thành viên của Blockchain Association (Hiệp hội Blockchain) thuộc Ủy ban Tài chính

Logo tờ The European

Tờ The European xếp hạng StormGain là Nền tảng giao dịch và trao đổi tiền mã hóa của năm

Kiếm thêm lợi nhuận với chương trình khách hàng thân thiết