Skip to main content

Chương trình khách hàng thân thiết

Nhận trạng thái để được hưởng các điều khoản và điều kiện đặc biệt!
Standard Gold Platinum Diamond VIP VIP 2 VIP 3
Yêu cầu


Khối lượng giao dịch và trao đổi
Không >150,000
USDT
>750,000
USDT
>2,500,000
USDT
>7,500,000
USDT
>15,000,000
USDT
>75,000,000
USDT
Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái
Lợi ích


Bạn sẽ nhận được tiền thưởng cho mỗi khoản tiền nạp khi trạng thái của bạn vẫn đang hoạt động. Tiền thưởng có thể được sử dụng để giao dịch, nhưng không thể rút. Tất cả lợi nhuận kiếm được đều thuộc về bạn.
Thưởng nạp tiền
?
Không 5% 8% 12% 15% 18% 20%
Phí hoa hồng được tính khi chuyển đổi tiền mã hóa.
Hoa hồng trao đổi
?
0.095% 0.085% 0.08% 0.075% 0.07% 0.065% 0.06%
Cloud Miner giúp bạn có thể khai thác BTC trên các máy chủ StormGain. Kích hoạt công cụ Cloud Miner cứ 4 giờ một lần và rút tiền về ví khi bạn đào được số BTC tương đương tối thiểu 10 USDT.
Tốc độ đào
?
×0.5 ×1 ×3 ×12 ×38 ×86 ×530
Unlocked Staking APY
2% 10% 11% 12% 15% 18% 20%
AIBC award
World Finance award
UF award
Europince0 award
European award

Kiếm thêm lợi nhuận với chương trình khách hàng thân thiết