Skip to main content

Chương trình khách hàng thân thiết

Nhận trạng thái để được hưởng các điều khoản và điều kiện đặc biệt!
Standard Gold Platinum Diamond VIP VIP 2 VIP 3
Yêu cầu


Khối lượng giao dịch và trao đổi
Không >150,000
USDT
>750,000
USDT
>2,500,000
USDT
>7,500,000
USDT
>15,000,000
USDT
>75,000,000
USDT
You can activate Unlocked Staking that will generate interest from your balance that can be used for trading
Unlocked Staking APY
?
2% 10% 11% 12% 15% 18% 20%
Bạn sẽ nhận được tiền thưởng cho mỗi khoản tiền nạp khi trạng thái của bạn vẫn đang hoạt động. Tiền thưởng có thể được sử dụng để giao dịch, nhưng không thể rút. Tất cả lợi nhuận kiếm được đều thuộc về bạn.
Thưởng nạp tiền
?
Không 5% 8% 12% 15% 18% 20%
Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái
Lợi ích


Crypto Trading PlatfOrm 2022
Best Crypto Broker 2022
Best TRADING PLATFORM 2022
Best Crypto Broker 2021
Best Trading platform 2021
Best Crypto Broker 2021
BEST TRADING&Exchange Platform 2020

Kiếm thêm lợi nhuận với chương trình khách hàng thân thiết