Skip to main content
Silver logo

Giá Silver (XAGt) token hóa

StormGain cung cấp giá Silver hiện tại tính theo Tether (USDT) cho tài sản token hóa XAGt/USDT dưới dạng hợp đồng phái sinh. Khi giá của Silver (XAG) tăng hoặc giảm, điều tương tự cũng xảy ra với giá của hợp đồng phái sinh của nó XAGt/USDT. Bạn có thể sử dụng tiền mã hóa để mua hoặc bán Silver dưới dạng tài sản token hóa. Giá của công cụ token hóa luôn dựa trên giá của Silver.

Biểu đồ giá Silver trực tiếp: XAGt/USDT