Skip to main content
Gold logo

Giá Gold (XAUt) token hóa

StormGain cung cấp giá Gold hiện tại tính theo Tether (USDT) cho tài sản token hóa XAUt/USDT dưới dạng hợp đồng phái sinh. Khi giá của Gold (XAU) tăng hoặc giảm, điều tương tự cũng xảy ra với giá của hợp đồng phái sinh của nó XAUt/USDT. Bạn có thể sử dụng tiền mã hóa để mua hoặc bán Gold dưới dạng tài sản token hóa. Giá của công cụ token hóa luôn dựa trên giá của Gold.

Biểu đồ giá Gold trực tiếp: XAUt/USDT