Skip to main content

Bitcoin Cash (BCH)

_,__._ (USDT) _.__%

Bitcoin Cash là một nhánh của Bitcoin ưu tiên mở rộng quy mô trên chuỗi và tiện ích như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Phát hành chính thức ngày 1 tháng 8 năm 2017. Một trong những thay đổi đáng kể nhất từ Bitcoin sang Bitcoin Cash là kích thước của đồng tiền. Trước đây, giới hạn 1MB của Bitcoin đã gây ra sự chậm trễ trong giao dịch, vì vậy Bitcoin Cash đã tăng kích thước khối tiềm năng để cho phép thực hiện số lượng giao dịch lớn hơn và giúp tiền mã hóa mở rộng quy mô khi tăng trưởng và cạnh tranh với các nền tảng tiền mã hóa truyền thống hơn.

Giao dịch thực

Tin tức về StormGain