Skip to main content
Polkadot (DOT)

Giá Polkadot (DOT) trực tiếp

Chỉ số giá Polkadot trực tiếp trên StormGain cho bạn biết giá DOT mới nhất tính bằng Tether (USDT) dựa trên mức giá trung bình từ các sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

Biểu đồ giá DOT/USDT

The DOT/USDT price chart shows the latest price changes in different timeframes and views: the candlestick chart, line chart and area chart

Sổ lệnh

Bid
Ask
trading application

Mua, bán và trao đổi Polkadot

StormGain cho phép bạn mua, bán và trao đổi Polkadot dựa trên dữ liệu từ biểu đồ giá DOT trực tiếp để làm cơ sở thực hiện các giao dịch của bạn.

Instrument
Rate
Change (24h)
Broker

Tín hiệu giao dịch Polkadot

Đưa ra các quyết định giao dịch tiền mã hóa dựa trên tín hiệu giao dịch của StormGain. Mỗi tín hiệu Mua hoặc Bán có hai chỉ báo chính, đó là khả năng sinh lời và xác suất, nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Các tín hiệu có sẵn miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Sử dụng Tín hiệu giao dịch Thêm thông tin

trade application screenshot

Сайт та всі послуги StormGain доступні також українською мовою.

Перейти