Skip to main content

Ethereum (ETH)

_,__._ (USDT) _.__%

Ethereum là một nền tảng mã nguồn mở toàn cầu dành cho các ứng dụng phi tập trung và Ether là đồng tiền mã hóa được sử dụng trên nền tảng này. Trọng tâm của nền tảng này là Máy ảo Ethereum (“EVM”), có thể thực thi mã có độ phức tạp thuật toán tùy ý. Ether hiện là đồng tiền mã hóa có mức vốn hóa thị trường cao thứ hai. 

Giao dịch thực

Tin tức về StormGain