Skip to main content

Litecoin (LTC)

_,__._ (USDT) _.__%

Litecoin là một loại tiền mã hóa phi tập trung dựa trên giao thức mã hóa nguồn mở. Giao thức Litecoin đã có mức áp dụng và tăng trưởng lớn trong năm 2013, đạt mức vốn hóa thị trường 1 tỷ đô la ngay sau đó. Litecoin trở thành một trong những đồng tiền mã hóa đầu tiên áp dụng bản cập nhập Segregated Witness năm 2017.

Giao dịch thực

Tin tức về StormGain