Skip to main content
0x (ZRX)

Giá 0x (ZRX) trực tiếp

The StormGain Live 0x Price Index provides the latest ZRX price in Tethers (USDT) using an average from the world's leading exchanges.

Biểu đồ giá ZRX/USDT

Biểu đồ giá ZRX/USDT hiển thị những thay đổi mới nhất về giá trong các khung thời gian và chế độ xem khác nhau: biểu đồ hình nến, biểu đồ đường và biểu đồ vùng

Sổ lệnh

Bid
Ask

Mua, bán và trao đổi 0x

StormGain cho phép bạn mua, bán và trao đổi 0x dựa trên dữ liệu từ biểu đồ giá ZRX trực tiếp để làm cơ sở thực hiện các giao dịch của bạn.

Instrument
Rate
Change (24h)
Broker

Tín hiệu giao dịch 0x

Đưa ra các quyết định giao dịch tiền mã hóa dựa trên tín hiệu giao dịch của StormGain. Mỗi tín hiệu Mua hoặc Bán có hai chỉ báo chính, đó là khả năng sinh lời và xác suất, nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Các tín hiệu có sẵn miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Sử dụng Tín hiệu giao dịch Thêm thông tin

trade application screenshot

Сайт та всі послуги StormGain доступні також українською мовою.

Перейти