Skip to main content
0x (ZRX)

Giá 0x (ZRX) trực tiếp

The StormGain Live 0x Price Index provides the latest ZRX price in Tethers (USDT) using an average from the world's leading exchanges.

Biểu đồ giá ZRX/USDT

Biểu đồ giá ZRX/USDT hiển thị những thay đổi mới nhất về giá trong các khung thời gian và chế độ xem khác nhau: biểu đồ hình nến, biểu đồ đường và biểu đồ vùng

Sổ lệnh

Bid
Ask

Mua, bán và trao đổi 0x

StormGain cho phép bạn mua, bán và trao đổi 0x dựa trên dữ liệu từ biểu đồ giá ZRX trực tiếp để làm cơ sở thực hiện các giao dịch của bạn.

Instrument
Rate
Change (24h)
Broker

0x price prediction

0x is considered one of the top decentralised exchanges on the Internet, and it gets even better as people become more interested in decentralised finance. With more traffic to the 0x exchange, its native token will be in higher demand, which will lead to higher future ZRX prices. To learn more about 0x's future prices, check out our detailed ZRX price prediction here.

Tín hiệu giao dịch 0x

Đưa ra các quyết định giao dịch tiền mã hóa dựa trên tín hiệu giao dịch của StormGain. Mỗi tín hiệu Mua hoặc Bán có hai chỉ báo chính, đó là khả năng sinh lời và xác suất, nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Các tín hiệu có sẵn miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Sử dụng Tín hiệu giao dịch Thêm thông tin

The smartphone in the hands

Tìm hiểu cách giao dịch 0x

Bắt đầu giao dịch tiền mã hóa với StormGain!

Tận dụng tài khoản thử nghiệm nạp sẵn 50.000 USD, hệ số nhân lên tới 500x và các tín hiệu giao dịch tiền mã hóa trong ứng dụng di động của chúng tôi.