Skip to main content
Algorand (ALGO)

Giá Algorand (ALGO) trực tiếp

The StormGain Live Algorand Price Index provides the latest ALGO price in Tethers (USDT) using an average from the world's leading exchanges.

Biểu đồ giá ALGO/USDT

Biểu đồ giá ALGO/USDT hiển thị những thay đổi mới nhất về giá trong các khung thời gian và chế độ xem khác nhau: biểu đồ hình nến, biểu đồ đường và biểu đồ vùng

Sổ lệnh

Bid
Ask

Mua, bán và trao đổi Algorand

StormGain cho phép bạn mua, bán và trao đổi Algorand dựa trên dữ liệu từ biểu đồ giá ALGO trực tiếp để làm cơ sở thực hiện các giao dịch của bạn.

Instrument
Rate
Change (24h)
Broker

Algorand price prediction

Like other blockchain technologies, Algorand is built around the decentralisation of finance. This technology is relatively new but has been widely adopted. The world of finance keeps expanding, and with that expansion will come wider use and adoption of the Algorand network. In the near future, coins like ALGO will be at the helm of institutional finance, and their prices may go higher due to increased demand. To learn more about ALGO's future price, check out our Algorand price prediction here.

Tín hiệu giao dịch Algorand

Đưa ra các quyết định giao dịch tiền mã hóa dựa trên tín hiệu giao dịch của StormGain. Mỗi tín hiệu Mua hoặc Bán có hai chỉ báo chính, đó là khả năng sinh lời và xác suất, nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Các tín hiệu có sẵn miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Sử dụng Tín hiệu giao dịch Thêm thông tin

trade application screenshot