Skip to main content
Cosmos (ATM)

Giá Cosmos (ATM) trực tiếp

The StormGain Live Cosmos Price Index provides the latest ATM price in Tethers (USDT) using an average from the world's leading exchanges.

Biểu đồ giá ATM/USDT

Biểu đồ giá ATM/USDT hiển thị những thay đổi mới nhất về giá trong các khung thời gian và chế độ xem khác nhau: biểu đồ hình nến, biểu đồ đường và biểu đồ vùng

Sổ lệnh

Bid
Ask

Mua, bán và trao đổi Cosmos

StormGain cho phép bạn mua, bán và trao đổi Cosmos dựa trên dữ liệu từ biểu đồ giá ATM trực tiếp để làm cơ sở thực hiện các giao dịch của bạn.

Instrument
Rate
Change (24h)
Broker

Cosmos price prediction

Since the beginning of 2021, ATM has been quite bullish. It has risen by more than 1200%, creating a new high of around $45. It has also increased in popularity and is among the top 10 best performing cryptocurrencies of 2021. As blockchain technology becomes even more mainstream, participants like the Cosmos network will become more popular, and Cosmos' future price may reach higher. To learn more about ATM's future prices, check out our Cosmos price prediction.

Tín hiệu giao dịch Cosmos

Đưa ra các quyết định giao dịch tiền mã hóa dựa trên tín hiệu giao dịch của StormGain. Mỗi tín hiệu Mua hoặc Bán có hai chỉ báo chính, đó là khả năng sinh lời và xác suất, nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Các tín hiệu có sẵn miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Sử dụng Tín hiệu giao dịch Thêm thông tin

trade application screenshot