Skip to main content
Nem (XEM)

Giá Nem (XEM) trực tiếp

The StormGain Live Nem Price Index provides the latest XEM price in Tethers (USDT) using an average from the world's leading exchanges.

Biểu đồ giá XEM/USDT

Biểu đồ giá XEM/USDT hiển thị những thay đổi mới nhất về giá trong các khung thời gian và chế độ xem khác nhau: biểu đồ hình nến, biểu đồ đường và biểu đồ vùng

Sổ lệnh

Bid
Ask

Mua, bán và trao đổi Nem

StormGain cho phép bạn mua, bán và trao đổi Nem dựa trên dữ liệu từ biểu đồ giá XEM trực tiếp để làm cơ sở thực hiện các giao dịch của bạn.

Instrument
Rate
Change (24h)
Broker

Nem price prediction

XEM future prices are not set in stone and cannot be precisely predicted, but depending on certain factors, a general overview of anticipated future prices can be given. Price prediction engines like WalletInvestor and TradingBeasts have predicted that the XEM token is likely to increase in this decade. Some have even predicted a new all-time high will be formed within the next five years. To learn more about Nem's future prices, check out our detailed XEM price prediction here.

Tín hiệu giao dịch Nem

Đưa ra các quyết định giao dịch tiền mã hóa dựa trên tín hiệu giao dịch của StormGain. Mỗi tín hiệu Mua hoặc Bán có hai chỉ báo chính, đó là khả năng sinh lời và xác suất, nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Các tín hiệu có sẵn miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Sử dụng Tín hiệu giao dịch Thêm thông tin

The smartphone in the hands

Tìm hiểu cách giao dịch Nem

Bắt đầu giao dịch tiền mã hóa với StormGain!

Tận dụng tài khoản thử nghiệm nạp sẵn 50.000 USD, hệ số nhân lên tới 500x và các tín hiệu giao dịch tiền mã hóa trong ứng dụng di động của chúng tôi.