Skip to main content
Ontology (ONT)

Giá Ontology (ONT) trực tiếp

The StormGain Live Ontology Price Index provides the latest ONT price in Tethers (USDT) using an average from the world's leading exchanges.

Biểu đồ giá ONT/USDT

Biểu đồ giá ONT/USDT hiển thị những thay đổi mới nhất về giá trong các khung thời gian và chế độ xem khác nhau: biểu đồ hình nến, biểu đồ đường và biểu đồ vùng

Sổ lệnh

Bid
Ask

Mua, bán và trao đổi Ontology

StormGain cho phép bạn mua, bán và trao đổi Ontology dựa trên dữ liệu từ biểu đồ giá ONT trực tiếp để làm cơ sở thực hiện các giao dịch của bạn.

Instrument
Rate
Change (24h)
Broker

Ontology price prediction

The Ontology network has become integral to the success of many businesses, providing solutions to various data-related issues and acting as a valuable crutch to business owners who have integrated blockchain technology. This makes it very valuable, and while the ONT token hasn't had the best history in terms of price, the continued dependence of businesses around the world may result in increased demand for the token, effectively bringing higher ONT future prices. To learn more about Ontology's future prices, check out our detailed ONT price prediction here.

Tín hiệu giao dịch Ontology

Đưa ra các quyết định giao dịch tiền mã hóa dựa trên tín hiệu giao dịch của StormGain. Mỗi tín hiệu Mua hoặc Bán có hai chỉ báo chính, đó là khả năng sinh lời và xác suất, nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Các tín hiệu có sẵn miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Sử dụng Tín hiệu giao dịch Thêm thông tin

trade application screenshot