Skip to main content
QTUM (QTM)

Giá QTUM (QTM) trực tiếp

The StormGain Live QTUM Price Index provides the latest QTM price in Tethers (USDT) using an average from the world's leading exchanges.

Biểu đồ giá QTM/USDT

Biểu đồ giá QTM/USDT hiển thị những thay đổi mới nhất về giá trong các khung thời gian và chế độ xem khác nhau: biểu đồ hình nến, biểu đồ đường và biểu đồ vùng

Sổ lệnh

Bid
Ask

Mua, bán và trao đổi QTUM

StormGain cho phép bạn mua, bán và trao đổi QTUM dựa trên dữ liệu từ biểu đồ giá QTM trực tiếp để làm cơ sở thực hiện các giao dịch của bạn.

Instrument
Rate
Change (24h)
Broker

QTUM price prediction

According to CoinMarketCap, the Quantum blockchain has been used to create an impressive number of tokens, over 20. The project is heavily supported and relied upon by enthusiasts and developers worldwide. It's expected that given such a level of attention, more users will eventually adopt the network, and QTM future prices may rise higher. To learn more about QTUM's future prices, check out our detailed QTM price prediction here.

Tín hiệu giao dịch QTUM

Đưa ra các quyết định giao dịch tiền mã hóa dựa trên tín hiệu giao dịch của StormGain. Mỗi tín hiệu Mua hoặc Bán có hai chỉ báo chính, đó là khả năng sinh lời và xác suất, nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Các tín hiệu có sẵn miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Sử dụng Tín hiệu giao dịch Thêm thông tin

trade application screenshot