Skip to main content
Synthetix Network Token (SNX)

Giá Synthetix Network Token (SNX) trực tiếp

Chỉ số giá Synthetix Network Token trực tiếp trên StormGain cho bạn biết giá SNX mới nhất tính bằng Tether (USDT) dựa trên mức giá trung bình từ các sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

Biểu đồ giá SNX/USDT

The SNX/USDT price chart shows the latest price changes in different timeframes and views: the candlestick chart, line chart and area chart

Sổ lệnh

Bid
Ask

Mua, bán và trao đổi Synthetix Network Token

StormGain cho phép bạn mua, bán và trao đổi Synthetix Network Token dựa trên dữ liệu từ biểu đồ giá SNX trực tiếp để làm cơ sở thực hiện các giao dịch của bạn.

Instrument
Rate
Change (24h)
Broker

Tín hiệu giao dịch Synthetix Network Token

Đưa ra các quyết định giao dịch tiền mã hóa dựa trên tín hiệu giao dịch của StormGain. Mỗi tín hiệu Mua hoặc Bán có hai chỉ báo chính, đó là khả năng sinh lời và xác suất, nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Các tín hiệu có sẵn miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Sử dụng Tín hiệu giao dịch Thêm thông tin

trade application screenshot

Сайт та всі послуги StormGain доступні також українською мовою.

Перейти