Skip to main content
Trust Wallet Token (TWT)

Giá Trust Wallet Token (TWT) trực tiếp

The StormGain Live Trust Wallet Token Price Index provides the latest TWT price in Tethers (USDT) using an average from the world's leading exchanges.

Biểu đồ giá TWT/USDT

Biểu đồ giá TWT/USDT hiển thị những thay đổi mới nhất về giá trong các khung thời gian và chế độ xem khác nhau: biểu đồ hình nến, biểu đồ đường và biểu đồ vùng

Sổ lệnh

Bid
Ask

Mua, bán và trao đổi Trust Wallet Token

StormGain cho phép bạn mua, bán và trao đổi Trust Wallet Token dựa trên dữ liệu từ biểu đồ giá TWT trực tiếp để làm cơ sở thực hiện các giao dịch của bạn.

Instrument
Rate
Change (24h)
Broker

Tín hiệu giao dịch Trust Wallet Token

Đưa ra các quyết định giao dịch tiền mã hóa dựa trên tín hiệu giao dịch của StormGain. Mỗi tín hiệu Mua hoặc Bán có hai chỉ báo chính, đó là khả năng sinh lời và xác suất, nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Các tín hiệu có sẵn miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Sử dụng Tín hiệu giao dịch Thêm thông tin

trade application screenshot