Skip to main content
USD Coin (USDC)

Giá USD Coin (USDC) trực tiếp

Chỉ số giá USD Coin trực tiếp trên StormGain cho bạn biết giá USDC mới nhất tính bằng Tether (USDT) dựa trên mức giá trung bình từ các sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

Biểu đồ giá USDC/USDT

The USDC/USDT price chart shows the latest price changes in different timeframes and views: the candlestick chart, line chart and area chart

Sổ lệnh

Bid
Ask

Mua, bán và trao đổi USD Coin

StormGain cho phép bạn mua, bán và trao đổi USD Coin dựa trên dữ liệu từ biểu đồ giá USDC trực tiếp để làm cơ sở thực hiện các giao dịch của bạn.

Tín hiệu giao dịch USD Coin

Đưa ra các quyết định giao dịch tiền mã hóa dựa trên tín hiệu giao dịch của StormGain. Mỗi tín hiệu Mua hoặc Bán có hai chỉ báo chính, đó là khả năng sinh lời và xác suất, nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Các tín hiệu có sẵn miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Sử dụng Tín hiệu giao dịch Thêm thông tin

trade application screenshot

Ví USD Coin trên StormGain

Devices, phone, smartphone, desktop computer

Tất cả các tùy chọn đều có sẵn

Cho dù bạn muốn trao đổi, giữ hay chuyển tài sản của mình, tất cả các tùy chọn và công cụ khả dụng được tích hợp sẵn và bạn được toàn quyền sử dụng

Tooltip icon

Khả năng truy cập 24/7

Khả năng truy cập 24/7 trên toàn thế giới, trên mọi thiết bị

The shield

Bảo mật hàng đầu

Các giao thức bảo mật và công nghệ mã hóa mạnh mẽ đầu ngành

The wallet

Hoàn toàn miễn phí

Ví tích hợp hoàn toàn miễn phí

silver

Trao đổi mã thông báo trong ví

Bảo vệ danh mục đầu tư của bạn bằng cách trao đổi tiền mã hóa lấy các mã thông báo Vàng và Bạc trong ví.

Сайт та всі послуги StormGain доступні також українською мовою.

Перейти