Skip to main content
Yearn.finance (YFI)

Giá Yearn.finance (YFI) trực tiếp

The StormGain Live Yearn.finance Price Index provides the latest YFI price in Tethers (USDT) using an average from the world's leading exchanges.

Biểu đồ giá YFI/USDT

Biểu đồ giá YFI/USDT hiển thị những thay đổi mới nhất về giá trong các khung thời gian và chế độ xem khác nhau: biểu đồ hình nến, biểu đồ đường và biểu đồ vùng

Sổ lệnh

Bid
Ask

Mua, bán và trao đổi Yearn.finance

StormGain cho phép bạn mua, bán và trao đổi Yearn.finance dựa trên dữ liệu từ biểu đồ giá YFI trực tiếp để làm cơ sở thực hiện các giao dịch của bạn.

Instrument
Rate
Change (24h)
Broker

Yearn.finance price prediction

Yearn.finance is still considered the most well-rounded DeFi network, and as of December 2020, it had racked over $1 billion in crypto investment. Following the success of the DeFi, YFI also had huge gains, trading over 140,000% to reach almost $100,000 for a token. As the DeFi continues to grow, it's expected that YFI future prices will be even higher than it has ever reached. To learn more about Yearn. finance's future prices, check out our detailed YFI price prediction here.

Tín hiệu giao dịch Yearn.finance

Đưa ra các quyết định giao dịch tiền mã hóa dựa trên tín hiệu giao dịch của StormGain. Mỗi tín hiệu Mua hoặc Bán có hai chỉ báo chính, đó là khả năng sinh lời và xác suất, nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Các tín hiệu có sẵn miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Sử dụng Tín hiệu giao dịch Thêm thông tin

The smartphone in the hands

Tìm hiểu cách giao dịch Yearn.finance

Bắt đầu giao dịch tiền mã hóa với StormGain!

Tận dụng tài khoản thử nghiệm nạp sẵn 50.000 USD, hệ số nhân lên tới 500x và các tín hiệu giao dịch tiền mã hóa trong ứng dụng di động của chúng tôi.