Skip to main content

Tether (USDT)

_,__._ (USD) _.__%

Tether (USDT) là một tài sản tiền mã hóa thuộc một danh mục tiền mã hóa mới. Danh mục này được biết đến như là các đồng tiền ổn định và gắn liền với đồng đô la, đồng tiền dự trữ toàn cầu. Ngay từ đầu, đồng tiền này đã được thiết kể để luôn bằng với $1,00 và mục đích chính của việc này là nhằm giữ cho giá trị của đồng tiền mã hóa này luôn ổn định. Tether được dựa trên blockchain Omni và được giao dịch lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2015.